Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in Wachtwoord aanvragen
Register Now
x

HUISREGELS

Omdat we er naar streven het onze bezoekers “naar hun zin” te laten hebben, vinden wij het erg belangrijk om, op voorhand, een aantal afspraken te maken en richtlijnen te formuleren.

 • Toegang uitsluitend voor leden van parenclub Exotica
 • Bij inschrijving identificatie verplicht. (rijbewijs of paspoort)
 • lingerie verplicht
 • Parkeren en garderobe is geheel voor eigen risico.
 • Oordeel van de directie is bindend met betrekking tot toelating tot lidmaatschap en kan alleen geschieden indien voldaan wordt aan bovenstaande huisregels.
 • De directie behoudt zich het recht voor het lidmaatschap in te trekken indien niet voldaan wordt aan bovenstaande huisregels.
 • Clubpas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van parenclub Exotica

 

MINIMALE LEEFTIJD EN LEGITIMATIE

Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

MOBIELE TELEFOONS

Het gebruik van mobiele telefoons is ten strengste verboden ( op die manier voorkomen wij dat klanten ongewenste foto’s kunnen nemen).

OVERLAST, ALCOHOL & DRUGS

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
Het gebruik of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs zal de Politie hiervan op de hoogte worden gesteld. Uiteraard zullen desbetreffende personen voortaan de toegang tot onze club worden ontzegd.

VEILIG VRIJEN 

alles wat je wil weten over ‘veilig vrijen’ vind je hier

HOUDING BEZOEKER AAN DE DEUR

Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de inkom of in de zaak (woord en gedrag). Personen die weigeren inkomgeld te betalen worden uiteraard geweigerd.

GELUIDSOVERLAST, VERNIELING EN VANDALISME

Bezoekers die zich bij het verlaten van de club respectloos gedragen ten overstaan van onze buren maw luidruchtig zijn , dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in het vervolg de toegang geweigerd. Gasten die in het recente verleden problemen hebben veroorzaakt, zullen de toegang worden ontzegd.

RECHT VAN WEIGEREN

Indien het binnen al te druk is behouden we ons het recht u de toegang te weigeren en dit om de veiligheid van de aanwezige klanten te kunnen garanderen.

HINDERLIJK INTIMIDEREND GEDRAG OF ONGEWENSTE INTIMITEITEN.

Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn.
Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan – ‘NEE’ is en blijft een ‘NEE’ !!!!
Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
Overtreding van het huisregelement leidt tot verwijdering.

EIGENDOMMEN BEZOEKER

Na het betalen van het inkomgeld aan de inkombalie krijgt iedereen een sleutel van een locker ( kleedkastje) – hier kan je veilig je spullen in opbergen. Wij raden jullie wel aan om geen kostbare dingen alsook geen geld te bewaren in uw locker . Bij eventueel verlies van deze sleutel zullen u onmiddellijk 30 € aangerekend worden. Het is dus zaak om niet lichtzinnig met uw sleutel om te springen ! Men weze hierbij verwittigd !!!

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

CALAMITEITEN

Bij calimiteiten dient u ten allen tijde de instructie van het personeel op te volgen.

ROOKVERBOD

er heerst een rookverbod in de gehele club – uit respect voor onze rokers hebben wij voor hen een gezellige rookruimte gemaakt !!!

ZWEMBAD

 • voor gebruik van het zwembad verplicht te douchen !
 • geen sexuele handelingen in het zwembad  (er is elders in EXOTICA meer dan genoeg plaats)!
 • niet roken in het zwembad
 • in en rond het zwemwater zijn glazen verboden.
 • hou het zwembad en de omgeving rein !
 • HYGIENE boven alles !!!

 

LINGERIE TIME

tijdens de weekdagen en ook op zondag gaan we van bij het binnenkomen onmiddellijk in lingerie ! Op vrijdag en zaterdag is het lingerie time om 22.30 hr !!!

OPGELET : in het restaurant mag men NIET naakt rondlopen – dus altijd in lingerie of handdoek om als je restaurant binnenkomt !!!!

DEURBELEID OP ZATERDAG 

wij maken hierbij ook van de gelegenheid gebruik om nogmaals te onderstrepen dat wij geen groepjes van meer dan 2 singels binnenlaten – dus groepjes van 3,4,….of meer mannen, bespaar jullie de moeite want voor jullie is er helaas geen plaats op onze party’s.

SLUITINGSUUR

een half uur voor ‘sluiten’ wordt er geen drank meer geschonken – wij vragen daarom met aandrang dat onze klanten de instructies van ons personeel opvolgen en dat zij de door ons bepaalde sluitingsuren ten allen tijden respecteren  !!!

SPAARKAART VOOR ALLEENGAANDEN

bij ieder bezoek aan onze club krijgt een alleengaande man een stempel op zijn spaarkaart.

deze spaarkaart is strikt persoonlijk en moet door de klant zelf bijgehouden worden. ( maw … de kaart kan NIET ter bewaring worden afgegeven aan de inkombalie )

bij verlies vervallen uiteraard de reeds verzamelde stempels ( dus het is zaak om deze kaart goed te bewaren en dus zeker niet te verliezen)

wanneer de kaart vol is ( 10 stempels) dan mag de kaart aangeboden worden bij een volgend bezoek aan onze club ( eender welke dag met uitzondering van de COUPLES ONLY party) – de inkom die dag is dus …..GRATIS !!!

KLACHTEN

Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u die steeds aan de balie melden.